Επιλογή Σελίδας

1. Εγκύκλιος αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε φορείς σε μορφή pdf 

2.Εγκύκλιος αποσπάσεων εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ»

Πηγή: ΥΠΑΙΘ