Επιλογή Σελίδας

Η Eρευνητική Oμάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) συμμετέχει στο έργο Creative Audiovisual Lab for the promotion of critical thinking and media literacy (CrAL) εκπροσωπώντας την Ελλάδα. Το έργο είναι τριετές και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+/KA3/ Social inclusion in the fields of education, training and youth της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο Cral απευθύνεται σε νέους και νέες (ηλικίας 14-19 ετών) και τους/τις ενισχύει ώστε να μπορούν να ερμηνεύσουν εκ νέου και να ηγηθούν της παραγωγής οπτικοακουστικού περιεχομένου. Οι δάσκαλοι/ες και οι εκπαιδευτές/τριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εργάζονται σε μη τυπικά περιβάλλοντα θα διδαχθούν πώς να εκπαιδεύσουν τους μαθητές και τις μαθήτριές τους στη δημιουργική οπτικοακουστική ανάγνωση, γραφή και παραγωγή για την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους στα ψηφιακά μέσα ενημέρωσης και την κριτική σκέψη.

Το έργο θα διευκολύνει την απόκτηση βασικών και ψηφιακών δεξιοτήτων μεταξύ των μαθητών/τριων, όπως ενεργή επικοινωνία, συνεργασία, δημιουργικότητα, επίλυση προβλημάτων, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Θα προωθήσει επίσης την κοινωνική ένταξη μειονεκτουσών ομάδων. Τα νέα άτομα θα γίνουν ενεργοί/ες δημιουργοί λύσεων για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων, ενώ τα άτομα από  μειονεκτούσες ομάδες (π.χ., μετανάστες μαθητές/τριες πρώτης και δεύτερης γενιάς) θα υποστηριχθούν στην κοινωνική τους ένταξη και αξία.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και την εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων θα βρείτε εδώ.

Πηγή: ΕΑΠ