Επιλογή Σελίδας

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης, που λειτουργεί στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ( Παράρτημα Αθήνας), από τον Οκτώβριο του 2020, στο πλαίσιο ενημέρωσης της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, σας παραθέτει την κάτωθι ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει πλατφόρμα δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης για επιστημονικά έγγραφα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε λειτουργία την πλατφόρμα δημοσιεύσεων Open Research Europe για επιστημονικά έγγραφα η οποία θα είναι προσβάσιμη σε όλους. Η πλατφόρμα θα παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, καθώς και το προκάτοχό του «Ορίζων 2020».

Η πλατφόρμα Open Research Europe θα δώσει σε όλους, ερευνητές και πολίτες, δωρεάν πρόσβαση στις τελευταίες επιστημονικές ανακαλύψεις. Αντιμετωπίζει άμεσα σημαντικές δυσκολίες που συνδέονται συχνά με τη δημοσίευση επιστημονικών αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων των καθυστερήσεων και των φραγμών στην περαιτέρω χρήση των αποτελεσμάτων και του υψηλού κόστους. Η πλατφόρμα αποτελεί προαιρετική υπηρεσία για τους δικαιούχους των προγραμμάτων «Ορίζων Ευρώπη» και «Ορίζων 2020», ώστε να μπορούν να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις χρηματοδότησής τους για άμεση ανοικτή πρόσβαση, χωρίς κόστος για αυτούς.

Έχουν ήδη υποβληθεί περίπου 40 επιστημονικές μελέτες από πολύ διαφορετικούς τομείς έρευνας, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην επιστημονική κοινότητα για ανάγνωση και επανεξέταση.

Περισσότερες πληροφορίες
Δελτίο Τύπου

Πλατφόρμα δημοσιεύσεων «Open Research Europe»
Ενημερωτικό γράφημα

Πηγή πληροφοριών: ec.europa.eu.

Πηγή: ΕΑΠ