Επιλογή Σελίδας

Στις 24 Μαρτίου 2021, η ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου συμμετείχε στην 3η διεθνική συνάντηση για το ALL ROUTES LEAD TO ROME, ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και στο οποίο συμμετέχουν οκτώ εταίροι από πέντε χώρες (Βέλγιο, Ιταλία, Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία και Ισπανία).

Ο κύριος στόχος του ALL ROUTES LEAD TO ROME είναι να επιτρέψει στους φοιτητές να εντοπίσουν και να ακολουθήσουν τις καλύτερες στρατηγικές για να μεγιστοποιήσουν την οικονομική απόδοση του δικτύου των αρχαίων διαδρομών και να αναπτύξουν βασικές και εγκάρσιες δεξιότητες όπως αυτονομία, ηγεσία και ικανότητα εργασίας σε ομάδες, επίλυση προβλημάτων, γνώση ψηφιακών δεξιοτήτων και πολυγλωσσία.

Η συνάντηση έλαβε χώρα διαδικτυακά. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Πηγή: ΕΑΠ