Επιλογή Σελίδας

Η ερευνητική ομάδα DAISSy του ΕΑΠ (http://daissy.eap.gr/) διαθέτει το Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC), το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου EUHeritage: Skills for promotion, valorization, exploitation, mediation and interpretation of European Cultural Heritage (https://www.euheritage.eu/). Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+/KA2/Sector Skills Alliances και στοχεύει στη δημιουργία ενός νέου διακρατικού προγράμματος σπουδών για επαγγελματίες και φοιτητές/τριες του Πολιτισμού, με επίκεντρο τις ψηφιακές και μεταβιβάσιμες ικανότητες καθώς και τις κοινωνικές δεξιότητες που συνδέονται με την «εμπειρία του τουρισμού» στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το έργο υλοποιείται με τη συνεργασία 10 φορέων από 8 Ευρωπαϊκές χώρες – η ομάδα DAISSy του ΕΑΠ συμμετέχει ως ο βασικός τεχνολογικός εταίρος του έργου εκπροσωπώντας την Ελλάδα.

Το διαδικτυακό πρόγραμμα κατάρτισης  θα προσφερθεί δωρεάν στα Αγγλικά από την Πλατφόρμα MOOC που ανέπτυξε η ομάδα DAISSy για το έργο EUHeritage. Η έναρξη των διαδικτυακών μαθημάτων θα γίνει τον Ιούνιο 2021.  

Η εγγραφή στο MOOC του EUHeritage είναι ανοικτή για κάθε ενδιαφερόμενο έως τις 26 Μαΐου 2021!

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΤΩΡΑ στο σύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkuyHFUcOSd_YxthE3w9NyvNcrQsO7dFxlrav-gzT9cVvlGg/viewform


Οι εκπαιδευόμενοι/ες οι οποίοι/ες θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το MOOC, θα λάβουν Πιστοποιητικό παρακολούθησης και Online Badges!

Η αναλυτική ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος βρίσκεται εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο EUHeritage και άλλες δράσεις της ερευνητικής ομάδας DAISSy:

Website:           http://daissy.eap.grhttps://www.euheritage.eu/
Facebook:         @DAISSyResearchGroup@EUHeritageProject
Linkedin:           https://www.linkedin.com/in/daissyresearchgroup/
Twitter:             https://twitter.com/daissy_research, @EUHerit_project
Instagram:        @daissy_researchgroup
Email:                info@daissy.eap.gr

Πηγή: ΕΑΠ