Επιλογή Σελίδας

Το Πανεπιστήμιο του Groningen σε συνεργασία με το Εργαστήριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ διοργανώνει θερινό σχολείο με θέμα: “Sustainable Health: working towards a new better normal after COVID-19”.

Το θερινό σχολείο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά 5-10 Ιουλίου 2021. Στους διδάσκοντες συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ και ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Groningen, το Queen Mary University of London, το Oxford University και το Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ.

Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά έως τις 31 Μαΐου 2021 στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος: https://www.rug.nl/education/summer-winter-schools/sustainable-health/?lang=en

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων

Συνημμένα αρχεία

Αφίσα – Ανακοίνωση

Πηγή: ΑΠΘ