Επιλογή Σελίδας

Υποβολή αιτήσεων: από 1 Ιουνίου 2021 έως και 15 Ιουλίου 2021

Προκήρυξη ΠΜΣ “Αρχαιολογία και Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: από την Απώτατη Προϊστορία έως την Ύστερη Αρχαιότητα”, ακαδ. έτους 2021-2022

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (ΠΜΣ): “ Αρχαιολογία και Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: από την Απώτατη Προϊστορία  έως την Ύστερη Αρχαιότητα – Archaeology and History of the Ancient World: from the early prehistory to late antiquity” προσκαλεί σε υποβολή αιτήσεων για το ακαδ. έτος 2021-2022.

Το ΠΜΣ επανιδρύθηκε το έτος 2018 (ΦΕΚ: 1729, τ. Β΄ 17-5-2018) και λειτουργεί χωρίς δίδακτρα, βάσει του Νόμου 4485/2017 και του Κανονισμού του (ΦΕΚ 1887, τ. Β΄, 24-05-2018)

Στόχοι του είναι:
α) η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό
πεδίο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ. β) η οργάνωση,
καθοδήγηση και υποστήριξη πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας στους ανωτέρω
τομείς για τη σύνταξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ).

Η διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα ορίζεται σε 4 ή 6 (κατά περίπτωση) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Οι ειδικεύσεις που περιλαμβάνει το ΠΜΣ είναι:  1. Προϊστορική Αρχαιολογία
2. Κλασική Αρχαιολογία
3. Αρχαία Ιστορία

Πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ (τηλ. 210- 7277319,
210-7277887,  email: PMS-Hist-Arch[at]arch.uoa[dot]gr).
Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στον ιστότοπο του ΠΜΣ:
http://www.arch.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/pms-tmimatos/arxaiologia-kai-istoria-toy-arxaioy-kosmoy-apo-thn-apotath-proistoria-ews-thn-ysterh-arxaiothta.html

Υποβολή υποψηφιότητας: https://applications.arch.uoa.gr/412934

Προκήρυξη

Πηγή: ΕΚΠΑ