Επιλογή Σελίδας

Η Ελληνογερμανική Αγωγή σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) διοργανώνουν τον εκπαιδευτικό διαγωνισμό «Φτιάξε τον δικό σου ψηφιακό σεισμογράφο» για μαθητές δημοτικού/γυμνασίου/λυκείου. Καλούνται ομάδες μαθητών και μαθητριών σε συνεργασία με τους/τις  εκπαιδευτικούς τους να κατασκευάσουν το μοντέλο ενός αυτοσχέδιου σεισμογράφου που θα είναι σε θέση να δώσει ψηφιακό σήμα της καταγραφής και να περιγράψουν την όλη διαδικασία κατασκευής σε μία έκθεση συνοδευόμενη από φωτογραφικό ή άλλο οπτικοακουστικό υλικό. Όλη η διαδικασία πρέπει να καταγραφεί και να συνοδεύεται από φωτογραφικό ή άλλο οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο στη συνέχεια πρέπει να αναρτηθεί ως project στην πλατφόρμα του έργου OSOS (https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/community/schools-study-earthquakes-849203), με τη χρήση του ψηφιακού εργαλείου δημιουργίας εκπαιδευτικού σεναρίου (authoring tool). 

Οι 10 ομάδες που θα διακριθούν θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί είτε διαδικτυακά είτε με φυσική παρουσία εαν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Η ομάδα που θα κατακτήσει την πρώτη θέση θα λάβει ως έπαθλο έναν ψηφιακό σεισμογράφο Rasberry Shake (https://raspberryshake.org/products/raspberry-shake-1d/). Όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις εργασίες του στο επιστημονικό μαθητικό περιοδικό Open Schools Journal του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openschoolsjournal/index).

Η καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος των σχολείων και των εκπαιδευτικών, μετά την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για επανέναρξη των δια ζώσης μαθημάτων και επέκταση του σχολικού έτους είναι η 11η Ιουνίου 2021 και θα πρέπει να γίνει:

  • (α) συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση μέσω του ακόλουθου υπερσυνδέσμου: https://goo.gl/forms/eByBL0adwslBsRYQ2 και,
  • (β) με την υποβολή/ανάρτηση της «Έκθεσης» (στην οποία θα περιγράφεται η διαδικασία κατασκευής του σεισμογράφου συνοδευόμενη από φωτογραφικό ή άλλο οπτικοακουστικό υλικό) στην πλατφόρμα του έργου OSOS στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/community/schools-study-earthquakes-849203.
  • H υποβολή/ανάρτηση της «Έκθεσης» θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση του ψηφιακού εργαλείου δημιουργίας εκπαιδευτικού σεναρίου( Authoringtool). Αναλυτικές οδηγίες, για τη χρήση του Authoring tool περιλαμβάνονται στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο:  https://portal.opendiscoveryspace.eu/sites/default/files/u34111/osos_students_projects_authoring_tool.pdf

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ  ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ:

Ποιότητα

Η παρουσίαση της εργασίας πρέπει να είναι ολοκληρωμένη και να έχει μια καλή δομή.

Επιστημονική Ορθότητα

Η εργασία πρέπει να περιέχει επιστημονικά ορθές επεξηγήσεις, ερμηνείες και περιγραφές και να μην παραπέμπει σε πηγές που δημιουργούν εσφαλμένες αντιλήψεις ή παρανοήσεις σε σχέση με το υπό εξέταση φαινόμενο.

Παροχή πολλαπλών μέσων αναπαράστασης

Παρουσίαση της πληροφορίας με διαφορετικά μέσα αναπαράστασης π.χ. να συνοδεύεται από οπτικοακουστικό υλικό.

Ανάπτυξη των δεξιοτήτων

Έμφαση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων (διερευνητική μάθηση, επίλυση προβλημάτων, δημιουργικότητα) και της προσωπικότητας των μαθητών όπως επίσης έμφαση στη συνεργατικότητα και στην εργασία σε ομάδες.

Άτομα ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων

Συμπερίληψη ατόμων από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και ατόμων με ειδικές ανάγκες και δεξιότητες.

Αντίληψη πολιτικής προστασίας

Έμφαση στην αντίληψη εκ μέρους των μαθητών των παραμέτρων της πολιτικής προστασίας που σχετίζονται με την αντιμετώπιση και πρόληψη των επιπτώσεων των σεισμών στη χώρα μας.

Πηγή: seismografos.ea.gr