Επιλογή Σελίδας

Το Γραφείο Διασύνδεσης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Μάνατζμεντ και Δημοσίας Διοίκησης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ, προκηρύσσουν τον 7ο Επιχειρηματικό Διαγωνισμό «Ανοικτοί Επιχειρηματικοί Ορίζοντες» για το έτος 2021.

Που Απευθύνεται:
Ο επιχειρηματικός διαγωνισμός απευθύνεται σε φοιτητές/τριες, απόφοιτους/ες κάθε προγράμματος και βαθμίδας σπουδών, αλλά και σε άτομα τα οποία απασχολούνται ενεργά σε ερευνητικούς τομείς και προγράμματα του ΕΑΠ.

Αποστολή του Διαγωνισμού:
Βασική αποστολή του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη και προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, ως εναλλακτική επαγγελματική ενασχόληση, στο χώρο της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, παρέχοντας ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Θεματολογία Business Plans:
Τα υπό κατάθεση και αξιολόγηση επιχειρηματικά σχέδια, θα πρέπει να διέπονται από το καινοτομικό και πρωτότυπο πνεύμα σύλληψης και σχεδίασης και να ακολουθούν τους επιχειρηματικούς άξονες:

α) της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας,
β) της εφαρμογής τεχνολογικών καινοτομιών στο περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη
γ) της καινοτομίας στον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Κλάδο- powered by MOSAIC»

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τη δήλωση συμμετοχής σας συμβουλευτείτε τα παρακάτω έγγραφα:

1. Ανακοίνωση Διαγωνισμού

2. Προδιαγραφές και Οδηγίες Συμμετοχής

3. Οδηγίες συμπλήρωσης του Επιχειρηματικού Καμβά (Business Canvas)

4. Δήλωση Συμμετοχής

Πηγή: ΕΑΠ