Επιλογή Σελίδας

Ο​ι συνεντεύξεις για την θέση θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 αντί της Παρασκευής 4 Ιουνίου όπως είχε, αρχικά, προγραμματιστεί.

 Το έγγραφο σε μορφή pdf 

Πηγή: ΥΠΑΙΘ