Επιλογή Σελίδας

Το πρόγραμμα προσφέρει:

  • Υψηλού επιπέδου πρακτική εκπαίδευση στις Βιοεπιστήμες
  • Ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων των υποψηφίων
  • Προετοιμασία τους για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή στελέχωσης ερευνητικών κέντρων

Διάρκεια σπουδών 4 εξάμηνα.

Φοίτηση ΔΩΡΕΑΝ.

Συνέντευξη και διδασκαλία των μαθημάτων στην Αγγλική γλώσσα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

έως  16 / 7 / 2021

Δεκτοί: πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής καθώς και ισότιμων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ σε συγγενές αντικείμενο

Διευθυντής Προγράμματος: Καθηγητής Κ. Ματθιόπουλος

Γραμματεία Προγράμματος: Βιόπολις, Μεζούρλο Λάρισας, 41500 Λάρισα, ισόγειο, Τηλ: 2410 565257,  Fax: 2410 565290, e-mail: totsikab@uth.gr

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://aec.bio.uth.gr/

Πηγή: Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας