Επιλογή Σελίδας

Για πληροφορίες δείτε εδώ.

Θα υπάρξει διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης που θα λάβει χώρα την Τρίτη 8 Ιουνίου 2021 και Ώρα: 17.00 – 19.00
Θα μιλήσουν διδάσκοντες, απόφοιτοι και συνεργάτες του Π.Μ.Σ.
Συμμετοχή στο σύνδεσμο Google Meet: https://meet.google.com/svj-ijnh-jrq

Πηγή: ΕΚΠΑ