Επιλογή Σελίδας

Η Ελληνική Εταιρεία Γενικής & Συγκριτικής Γραμματολογίας, το Τμήμα Φιλολογίας του Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου συνδιοργανώνουν το Συνέδριο Συγκριτικής Γραμματολογίας με τίτλο “Μύθος / Μύθοι στη Λογοτεχνία”.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα παρακάτω: Πρόγραμμα Συνεδρίου

Λήψη

Για τη διαδικτυακή παρακολούθηση επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://hou.webex.com/hou/j.php?MTID=m8df503a609d7a8938d724e59042f0d1d

Meeting number: 163 037 5078
Password: sae2021

Πηγή: ΕΑΠ