Επιλογή Σελίδας

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Ιδρύματος (Συνεδρίαση 28.05.2021) αποφάσισε να μη χορηγηθεί η υποτροφία «Προκοπίου Στυλιανού Βασιλειάδη» ακαδ. έτους 2020-2021, καθώς δεν κατατέθηκε καμία υποψηφιότητα.

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στο συνημμένο αρχείο της ανακοίνωσης.  

Συνημμένα αρχεία:

Πηγή: ΕΜΠ