Επιλογή Σελίδας

Ανακοίνωση 2ου πίνακα Απορριφθέντων εν δυνάμει ωφελούμενων ΙΚΥ/ΕΚΟ ακαδ.έτος 2018-19.

Ανακοινώνεται ο 2ος Πίνακας Απορριφθέντων εν δυνάμει ωφελούμενων (Απόφαση Δ.Σ. Συνεδρία 20η/24.06.2021), στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- ακαδ. έτος 2018-19», κωδικός ΟΠΣ 5045954, σύμφωνα με την αιτιολογία απόρριψης που αναγράφεται σε αυτόν.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής  Ε.Κ.Π.Α.

Συνημμένα αρχεία:

Πηγή: ΙΚΥ