Επιλογή Σελίδας

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο επαναπροκηρύσσει την «Παπασταυρίδειο Υποτροφία» έτους 2020 με βάση την Β.3. προϋπόθεση επιλογής δικαιούχου. Η υποτροφία χορηγείται στον/στην φοιτητή/τρια, ηλικίας μέχρι 36 ετών, που έχει εισαχθεί πρώτος/η κατά σειρά βαθμολογίας το έτος 2020 σε μία από τις εννέα Σχολές του ΕΜΠ. Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στα συνημμένα αρχεία της αίτησης και της ανακοίνωσης.   

Συνημμένα αρχεία:

Πηγή: ΕΜΠ