Επιλογή Σελίδας

Η Κυβέρνηση της Ιαπωνίας χορηγεί κάθε χρόνο τρία (3) προγράμματα υποτροφιών, «Research Students», «Undergraduate  Students» και «Specialized Training Colleges Students», σε Έλληνες υπηκόους που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ιαπωνία.
Σχετικά με τη γνώση της ιαπωνικής γλώσσας, δεν προαπαιτείται κάποιο συγκεκριμένο επίπεδο κατά την υποβολή της αίτησης, ωστόσο οι υποψήφιοι όλων των προγραμμάτων θα πρέπει να έχουν ενδιαφέρον και διάθεση για την εκμάθηση της στην Ιαπωνία.

Καθώς η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το έτος 2022 έληξε στις 25/5/2021, οι σύνδεσμοι για τα προγράμματα υποτροφιών παρατίθενται μόνο για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες και στον ιστότοπο της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα https://www.gr.emb-japan.go.jp/itpr_el/mext_scholarship.html

Η προκήρυξη για το έτος 2023 αναμένεται να ανακοινωθεί από την Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2022.

Προγράμματα υποτροφιών και πληροφορίες για σπουδές στην Ιαπωνία
1. Research Students  
https://www.gr.emb-japan.go.jp/itpr_el/mext_research_students.html

   Εμπειρίες Αποφοίτων του Προγράμματος Υποτροφίας της Ιαπωνικής Κυβέρνησης    
https://www.gr.emb-japan.go.jp/itpr_el/mext_research_students_alumni.html

2. Undergraduate Students
https://www.gr.emb-japan.go.jp/itpr_el/mext_undergraduate_students.html

3. Specialized Training College Students
https://www.gr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/mext_specialized_students.html

Σπουδές στην Ιαπωνία και προγράμματα υποτροφιών της Ιαπωνικής Κυβέρνησης (MEXT) (Video)
https://youtu.be/Vy_Lq99Ltb8

Γενικές πληροφορίες για τις Υποτροφίες Μonbukagakusho (ΜΕΧΤ)
https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/scholarship/

Πηγή: ΙΚΥ