Επιλογή Σελίδας

Αναρτώνται οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2021-2022, 2022-2023 και 2023-2024 και 2022, 2023 και 2024  Νοτίου Ημισφαιρίου.

Το έγγραφο σε μορφή pdf

Πηγή: ΥΠΑΙΘ