Επιλογή Σελίδας

Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων του Ε.Κ.Π.Α. λαμβάνοντας υπόψη το αυξημένο ενδιαφέρον των υποψηφίων για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, αλλά και την ιδιαιτερότητα της περιόδου λόγω της πανδημίας, αποφάσισε την παράταση της περιόδου υποβολής αιτήσεων έως και την  15η Σεπτεμβρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο appliedriskmgt[at]econ.uoa[dot]grή να επισκέπτονται την ιστοσελίδαhttps://appliedriskmgt.econ.uoa.gr

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021

Οι πλήρεις υποψηφιότητες θα εντάσσονται σε διαδικασία προεπιλογής πριν την καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων

Πηγή: ΕΚΠΑ