Επιλογή Σελίδας

Η Αστική  Μη Κερδοσκοπική  Εταιρεία (ΑΜΚΕ) «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΩΑΝΝΗ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ» προκηρύσσει τη χορήγηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

Πηγή: ΕΜΠ