Επιλογή Σελίδας

Σας ενημερώνουμε ότι δίνεται παράταση στο χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων για υποψήφια Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) στις 4 Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ετήσιας διάρθρωσης «DAMA» για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2022, 2022-2023 και 2023-2024.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021 και ώρα 14:00.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://dev.eap.gr/sep-candidate έως τις 19-07-2021 (14:00).

Προκήρυξη

Πληροφοριακό Έντυπο

Προσφερόμενες Θεματικές Ενότητες 2021-2024

Συχνές Ερωτήσεις

Για υποβολή αίτησης πατήστε εδώ

Πηγή: ΕΑΠ