Επιλογή Σελίδας

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) ή Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

Πηγή: ΕΜΠ