Επιλογή Σελίδας

Το Teaching Factory έρχεται να επιλύσει πραγματικά βιομηχανικά προβλήματα.

Το πρώτο Κέντρο Ικανοτήτων με αντικείμενο το Teaching Factory –εκπαιδευτικό εργοστάσιο–, μοντέλο που αποτελεί αποτελεσματικό τρόπο σύνδεσης πανεπιστημιακών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τη βιομηχανική και την επιχειρηματική πράξη, ιδρύεται στην Ελλάδα, στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Το Teaching Factory είναι ένας νέος τρόπος σκέψης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και προσπάθειας επίλυσης πραγματικών βιομηχανικών προβλημάτων. Οι τεχνολογικές περιοχές κατάρτισης του Κέντρου Ικανοτήτων Teaching Factory έχουν προκύψει από τις ανάγκες και τις προκλήσεις της εθνικής μεταποιητικής βιομηχανίας σε συνδυασμό με σύνολο λύσεων που βασίζονται σε τεχνολογίες της 4ης βιομηχανικής επανάστασης (το λεγόμενο «Industry 4.0»), όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική, το ψηφιακό δίδυμο και το Internet of Things (IoT). Με τη χρήση τεχνολογιών και εφαρμογών του Industry 4.0 οι φοιτητές αποκτούν εμπειρίες βιομηχανικής παραγωγής και ασχολούνται με θέματα τα οποία αφορούν τη βιομηχανική πράξη. Το Κέντρο Ικανοτήτων προσφέρει δυνατότητες για τη δημιουργία πιλοτικών δράσεων, στις οποίες θα μπορούν να δοκιμασθούν νέες τεχνολογίες στην επίλυση προβλημάτων της ελληνικής μεταποίησης, αλλά και σε ευρύτερους τομείς της βιομηχανίας. 

Στους εταίρους του Κέντρου περιλαμβάνονται σημαντικές βιομηχανίες μεταποίησης της Ελλάδας, ενώ η συνύπαρξη με εταιρείες του εξωτερικού και με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Καινοτομίας (EIT Manufacturing) δίνει δυνατότητες διεθνοποίησης του Κέντρου Ικανοτήτων, έτσι ώστε οι καλύτερες πρακτικές από το εξωτερικό και από την Ευρωπαϊκή Ενωση να μπορούν να ενσωματωθούν στις δραστηριότητές του και να δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ ελληνικών και ευρωπαϊκών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων αλλά και εταιρειών. Ταυτόχρονα, οι βιομηχανικοί εταίροι που θα μετέχουν στο Κέντρο αποκτούν πρόσβαση στην πανεπιστημιακή γνώση και σε ερευνητικά αποτελέσματα, ενώ προσφέρουν την εμπειρία τους από τη βιομηχανία στο πανεπιστήμιο.

Το Παν. Πάτρας θα έχει τον συντονιστικό ρόλο για τη δημιουργία του Κέντρου εκ μέρους των συνεργαζόμενων φορέων και ο ομότιμος καθηγητής Γιώργος Χρυσολούρης, ιδρυτής του Εργαστηρίου Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού, είναι ο συντονιστής του έργου.

Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ