Επιλογή Σελίδας

Πρόσκληση γαι μετάθεση υπαλλήλων Περιφερειακών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατηγορίας ΠΕ  κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού ή και Πληροφορικής και κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (τε) κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού -Λογιστικού ή/και Πληροφορικής στο ΥΠΑΙΘ 

Η πρόσκληση σε μορφή pdf 

Πηγή: ΥΠΑΙΘ