Επιλογή Σελίδας

Το 3ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο EuroEngeo2020 της Διεθνούς Ένωσης Τεχνικής και Περιβάλλοντος (International Association for Engineering Geology and the Environment – IAEG), θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, 6-10 Οκτωβρίου 2021. Τη διοργάνωση του Συνεδρίου έχει αναλάβει η Ελληνική Επιτροπή Τεχνικής Γεωλογίας και επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής είναι ο Επ. Καθ. Β. Μαρίνος (Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ), ο Αν. Καθ. Κ. Λουπασάκης (Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΕΜΠ) και ο Δρ. Χ. Σαρόγλου (ΕΔΙΠ, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο θα βρείτε στα συνημμένα.Συνημμένα αρχεία:

Πηγή: ΕΜΠ