Επιλογή Σελίδας

Για να ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 πιέστε εδώ.

Πηγή: ΕΑΠ