Επιλογή Σελίδας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Ενισχύοντας τις ψηφιακές δεξιότητες της Βιβλιοθηκονομικής κοινότητας», η οποία διοργανώθηκε διαδικτυακά στις 27 Σεπτεμβρίου 2021 από την Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου “BIBLIO: Boosting digital skills ad competencies for librarians in Europe”. Η εκδήλωση κέντρισε το ενδιαφέρον των επαγγελματιών του τομέα της Βιβλιοθήκης, εμπειρογνωμόνων, εκπροσώπων αρχών και ιδρυμάτων, ενεργών πολιτών και γενικότερα όλων όσων ενδιαφέρονται για την ψηφιακή εξέλιξη στον κόσμο της Βιβλιοθήκης. Ειδικότερα, η ενημερωτική εκδήλωση περιλάμβανε έξι (6) ομιλίες, τις οποίες παρακολούθησαν περισσότεροι-ες από εξήντα (60) συμμετέχοντες-ουσες και διαπραγματεύτηκε όχι μόνο τις πολλαπλές προκλήσεις αλλά και τις σημαντικές ευκαιρίες για τις Βιβλιοθήκες στην ψηφιακή εποχή, όπως αυτές προσδιορίστηκαν μέσω των ευρημάτων του έργου BIBLIO. Περισσότερα για την εκδήλωση θα βρείτε εδώ.

Πηγή: ΕΑΠ