Επιλογή Σελίδας

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του ΕΑΠ και το Πρόγραμμα Σπουδών Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (ΙΣΠ) σας προσκαλούν στην επιστημονική συνάντηση που θα λάβει χώρα στις 22-23 Οκτωβρίου 2021 με θέμα: Επανάσταση και Λογοκρισία.

Για το πρόγραμμα της επιστημονικής συνάντησης επιλέξτε εδώ.

Για τη συμμετοχή σας στην επιστημονική συνάντηση, ενεργοποιήστε το σύνδεσμο συμμετοχής, μέσω της πλατφόρμας Webex:

https://hou.webex.com/hou/j.php?MTID=maebfe3df6af1a88932f2c0c3668e8e3f

Η Οργανωτική Επιτροπή.

Πηγή: ΕΑΠ