Επιλογή Σελίδας

Η Συμμαχία για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο EPICUR προσφέρει τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες των πανεπιστημίων-μελών της για συμμετοχή στο πιλοτικό πρόγραμμα μαθημάτων EPIC Missions.

Για περισσότερες πληροφορίες, τους όρους συμμετοχής, καθώς και τη διαδικασία επιλογής, παρακαλούμε επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://epicur.education/2021/10/06/epic-missions-a-modern-engaging-and-pertinent-curriculum-for-epicur-students/

Προθεσμία υποβολής αίτησης: 31 Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΘ