Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10.30 πμ θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης για τις Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας για τους τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης στις 3 Νοεμβρίου 2021.

Η ημερίδα απευθύνεται σε σχολεία/λοιπούς φορείς που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση ΚΑ2-Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας και πληρούν τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω κριτήρια:

1) νεοσειρχόμενοι φορείς στο Πρόγραμμα
2) λιγότερο έμπειροι φορείς (έχουν λάβει μέρος έως 1 φορά στο προηγούμενο Πρόγραμμα στη Βασική Δράση 2 είτε ως συντονιστές, είτε ως εταίροι)
3) φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα στον οποίο θέλουν να υποβάλουν αίτηση τουλάχιστον 2 χρόνια
4) φορείς που έχουν ως ομάδα στόχο: πρόσφυγες, μετανάστες, ρομά, ΑΜΕΑ
5) ομάδα σχολικών μονάδων που δεν έχουν λάβει έως τώρα στο Πρόγραμμα Erasmus+

Τα ενδιαφερόμενα σχολεία/φορείς παρακαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στην ενημερωτική συνάντηση, κατά τη διάρκεια της οποίας θα έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν τα ερωτήματά τους και να λάβουν οδηγίες για την υποβολή της αίτησης, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα, έως τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 13.00. Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οι επιλεγέντες θα λάβουν στο e-mail που θα δηλώσουν πρόσκληση για τη συμμετοχή τους στη συνάντηση μέσω e-presence.

Πατήστε εδώ για τη φόρμα συμμετοχής: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVzh1qTWqoR3jX4xls_nnwXA0nSHWzLSzopg7yt-QoT79PNg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Πηγή: ΙΚΥ