Επιλογή Σελίδας

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας και Πολιτικής Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΕΑΠ οργανώνει διαδικτυακά το 2o Διεθνές Συνέδριο Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού (2nd International Conference on Environmental Design) το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Οκτωβρίου 2021.

Στην ιστοσελίδα του συνεδρίου εδώ μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες, ενώ το πρόγραμμα, καθώς και πρακτικές πληροφορίες θα βρείτε εδώ. Η παρακολούθηση του συνεδρίου θα είναι ελεύθερη για τους φοιτητές και θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όσες/ους συμμετέχουν και τις 2 μέρες.

Πηγή: ΕΑΠ