Επιλογή Σελίδας

Η Eρευνητική Oμάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) φορέας εταίρος στην Ελλάδα, παρουσίασε το έργο “Creative Audiovisual Lab for the promotion of critical thinking and media literacy” (CrAL) στην εκδήλωση DAISSy Days 2021. Κατά την διάρκεια της τριήμερης εκδήλωσης (14-16 Οκτωβρίου 2021), η οποία διοργανώθηκε στο πλαίσιο του παγκόσμιου εορτασμού των Erasmus Days 2021, παρουσιάστηκε το πανόραμα των δράσεων της ερευνητικής ομάδας DAISSy του ΕΑΠ.  Το έργο CrAL παρουσιάστηκε την Παρασκευή 14-10-2021 στην πρώτη συνεδρία της εκδήλωσης και είχε ως θέμα «Γραμματισμός στα ψηφιακά μέσα και ενίσχυση της συμπερίληψης». Στην διάρκεια της συνεδρίας παρουσιάστηκαν έργα και συγκεκριμένα εργαλεία που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και αφορούν τομείς όπως ο γραμματισμός στα μέσα δικτύωσης και ενημέρωσης, ο διαδικτυακός λόγος μίσους, κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση θα βρείτε εδώ (Ελλ. ή Αγγ.)

Πηγή: ΕΑΠ