Επιλογή Σελίδας

Το Πρυτανικό Συμβούλιο αποφάσισε στην 19η/2021 Συνεδρίαση του (26.10.2021): Να χορηγηθεί η υποτροφία «Νικολάου Ι. Κρητικού» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στους τριάντα (30) δικαιούχους, των εννέα (9) Σχολών του Ιδρύματος που συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις .

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη συνημμένη ανακοίνωση.  

Συνημμένα αρχεία:

Πηγή: ΕΜΠ