Επιλογή Σελίδας

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Ιδρύματος (Συνεδρίαση 26.10.2021) αποφάσισε να χορηγηθεί η «Υποτροφία Τσάκωνα» για το ακαδ. έτος 2021-2022.

Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι και τις 10.11.2021.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

Πηγή: ΕΜΠ