Επιλογή Σελίδας

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο των Ανοικτών Πανεπιστημίων της Ευρώπης με τίτλο I·HE2021: Innovating Higher Education Conference, το οποίο συνδιοργανώθηκε από την European Association of Distance Teaching Universities (EADTU) και το Πανεπιστήμιο του Bari (Universita degli study di Bari ALDO MORO) από 2 έως 5 Νοεμβρίου 2021. Το Ευρωπαϊκό Συνέδριο είχε μεγάλη ελληνική συμμετοχή καθώς πραγματοποιήθηκαν 15 ανακοινώσεις από ερευνητές – συνεργαζόμενα μέλη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Το ΕΑΠ, για πρώτη φορά, στήριξε και ενθάρρυνε τα συνεργαζόμενα μέλη του να υποβάλλουν εργασία στο συνέδριο καλύπτοντας το κόστος της εγγραφής τους σε αυτό.

Στην τελετή λήξης του Συνεδρίου ανακοινώθηκε ότι τo Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σε στενή συνεργασία με την EADTU και σε συνεχή επαφή με τα Ευρωπαϊκά δρώμενα και τις νέες τεχνολογίες και προοπτικές της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, θα διοργανώσει το επόμενο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ανοικτών Πανεπιστημίων με τίτλο “Leadership in Distance Learning, Research and Mentoring” στην Αθήνα από 19 έως 21 Οκτωβρίου 2022.

Πηγή: ΕΑΠ