Επιλογή Σελίδας

Εφιστούμε την προσοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ε.Α.Π. στις νέες προκηρύξεις θέσεων ERASMUS+ KA107 Α.Ε. 2021-2022. Αναλυτικότερες πληροφορίες ανά προκήρυξη:

Πηγή: ΥΠΑΙΘ