Επιλογή Σελίδας

Η ερευνητική ομάδα DAISSy του ΕΑΠ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» και το ΠΕΚΕΣ Δυτ. Ελλάδας διοργανώνουν εκδήλωση για την παρουσίαση των επιτευγμάτων του έργου STEAMonEdu. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021 στο αμφιθέατρο του ΙΤΥΕ, στην Πάτρα (οδός Ν. Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Πατρών). Λόγω της τρέχουσας κατάστασης, θα είναι δυνατή και η συμμετοχή μέσω Zoom μέσω του συνδέσμου https://us06web.zoom.us/j/85457130251?pwd=RHdlSW9kTUZCK0E1blBWSEZLRURlQT09.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές/τριες, που ενδιαφέρονται για την πρακτική εφαρμογή της εκπαίδευσης STEM/ STEAM, καθώς και σε οργανισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης, ερευνητές εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών, εκπαιδευτικές αρχές και φορείς χάραξης πολιτικής και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. σύμβουλοι σταδιοδρομίας).

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Σε όσους/ες εγγραφούν και παρευρεθούν θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Μπορείτε να εγγραφείτε ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://forms.gle/q2E1YTMKcQBCQZnj9 . Το πρόγραμμα της εκδήλωσης και άλλες πληροφορίες βρίσκονται εδώ https://steamonedu.eu/el/news/national-event-greece-steam-steam-education/

Η εκπαιδευτική προσέγγιση STEM (και πιο πρόσφατα, STEAM) είναι ριζικά διαφορετική ως προς την εστίαση, το περιεχόμενο και τη μέθοδο από τις επικρατούσες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Η εκπαίδευση STEM/STEAM υπογραμμίζει τον βασικό ρόλο της επιστήμης και της υπολογιστικής σκέψης, ενσωματώνει την έρευνα και τη μηχανική με τη δημιουργικότητα, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη σύγχρονη τεχνολογία και συνδέεται στενά με ζητήματα της πραγματικής ζωής. Κατά συνέπεια, φαίνεται ότι η υιοθέτηση της εκπαίδευσης STEM/STEAM θα ​​απαιτήσει μια αλλαγή παραδείγματος στην εκπαιδευτική πρακτική που με τη σειρά της θα απαιτήσει αλλαγή νοοτροπίας. Δάσκαλοι/ες και εκπαιδευτικοί καλούνται για άλλη μια φορά να παίξουν βασικό ρόλο σε αυτή τη μεταμόρφωση. Είναι αυτοί/ες που θα κληθούν να εφαρμόσουν στην τάξη τις νέες εκπαιδευτικές πολιτικές και να αξιοποιήσουν έμπρακτα την εκπαιδευτική προσέγγιση STEM/STEAM. Η ευρεία υιοθέτησή της εξαρτάται από την επιτυχημένη απόδοσή τους. Επομένως, η επένδυση στην επαγγελματική τους ανάπτυξη μέσω αρχικής ή δια βίου μάθησης γίνεται βασικός παράγοντας επιτυχίας.

Το έργο STEAMonEdu συνέβαλε σε καινοτόμες και διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην εφαρμογή της εκπαίδευσης STEAM αναθεωρώντας και ενισχύοντας το επαγγελματικό προφίλ του/της εκπαιδευτικού. Ως αποτέλεσμα, το έργο δημιούργησε μια σταθερή διεπιστημονική βάση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με το STEAM. Το έργο ενσωμάτωσε τρεις διαφορετικές πτυχές:

  • Κοινότητα: Οι δάσκαλοι/ες και οι εκπαιδευτικοί έχουν κεντρικό ρόλο ως μέλη μιας διαδικτυακής κοινότητας που υποστηρίζεται από μια διαδικτυακή πλατφόρμα που παρέχει πρόσβαση σε ένα αποθετήριο υλικού και βέλτιστων πρακτικών και επιτρέπει συζητήσεις που διευκολύνουν την ομότιμη μάθηση
  • Ταυτότητα: Προσδιορισμός των ρόλων και των ικανοτήτων που εμπλέκονται στην εφαρμογή του STEAM ως εκπαιδευτικής πρακτικής, παραγωγή του πρώτου πλαισίου ικανοτήτων του/της εκπαιδευτή/τριας STEAM, σχεδιασμός του προφίλ εκπαιδευτή/τριας STEAM και ανάπτυξη εργαλείου αυτοαξιολόγησης
  • Ανάπτυξη: Επαγγελματική ανάπτυξη δασκάλων και εκπαιδευτικών μέσω MOOC και μαθημάτων μικτής μάθησης

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το έργο STEAMonEdu καθώς κι άλλες δράσεις της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy:

Website   : http://daissy.eap.gr/en/https://steamonedu.eu/el/
Facebook : @DAISSyResearchGroup
Linkedin   : https://www.linkedin.com/in/daissyresearchgroup/
Twitter     : https://twitter.com/daissy_research#SteamOnEdu
Instagram: @daissy_researchgroup
Email        : info@daissy.eap.gr

Πηγή: ΕΑΠ