Επιλογή Σελίδας

Το Συνέδριο CoMuseum έρχεται και αυτή τη χρονιά στις οθόνες σας με θέμα (Επανα)προσδιορίζοντας το Μουσείο του αύριο.

Ενώ η υγειονομική κρίση δεν έχει ακόμη τελειώσει και καθώς η διεθνής κοινότητα καλείται να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της κοινωνικής ισότητας και της κλιματικής κρίσης, τα μουσεία και οι πολιτιστικοί οργανισμοί ήδη αναθεωρούν τη θέση τους στον κόσμο. Το Διεθνές Συνέδριο CoMuseum 2021 διερευνά τον επαναπροσδιορισμό της θέσης των Μουσείων, ώστε να είναι έτοιμα να αναλάβουν τον νέο τους ρόλο, μέσω μιας ανθρωποκεντρικής προσέγγισης, με νέα εργαλεία, γνώση, δεξιότητες και μοντέλα ηγεσίας. Στις θεματικές του φετινού Συνεδρίου περιλαμβάνονται η βιωσιμότητα και οι ψηφιακές στρατηγικές, το μέλλον του περιεχομένου σε σχέση με τις συλλογές, την επιμέλεια και την αφήγηση, ο κοινωνικός αντίκτυπος των πολιτιστικών οργανισμών, και ο ρόλος του μουσείου στην κλιματική κρίση.

Περισσότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο του συνεδρίου: thecomuseum.org

Πηγή: Μουσείο Μπενάκη