Επιλογή Σελίδας

Η βία κατά των γυναικών και γενικά η θυματοποίηση της γυναίκας ολοένα και επανέρχονται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου με αφορμή θλιβερές ή ακόμη και τραγικές περιπτώσεις βίας ή παρενόχλησης. Η συζήτηση αυτή κάποιες φορές πυροδοτεί το ενδιαφέρον ενός μικρού αλλά σταδιακά αυξανόμενου μεριδίου της κοινής γνώμης για τις ανισότητες φύλου. Ποιους όμως και ποιες αφορούν οι ανισότητες αυτές; Μας αφορούν όλες και όλους. Η Ελλάδα επί 11 συνεχή χρόνια κατατάσσεται τελευταία στην ΕΕ στον Δείκτη Ισότητας Φύλου. Η καταπολέμηση των στερεοτύπων που εγκλωβίζουν από μικρή ηλικία κορίτσια και αγόρια πρέπει να ξεκινήσει μέσω της εκπαίδευσης.

Φανταστείτε μια σχολική τάξη όπου τα παιδιά μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες αποφασίζουν για τα κριτήρια με τα οποία θα πρέπει να ορίζεται η αμοιβή ενός ατόμου. Φανταστείτε την έκπληξή τους όταν θα έρχονται αντιμέτωπα με τα στατιστικά δεδομένα που αποδεικνύουν τις μισθολογικές ανισότητες. Φανταστείτε τα παιδιά να καταγράφουν τις δουλειές του σπιτιού και τις ευθύνες του νοικοκυριού και να αποφασίζουν σχετικά με το ποιες από αυτές  έχει την ικανότητα να αναλάβει και να διεκπεραιώσει σωστά ένας άντρας και αντίστοιχα μια γυναίκα που είναι υγιείς. Φανταστείτε να είχαν τα παιδιά την ευθύνη της δίκαιης κατανομής των εργασιών και ευθυνών αυτών. Φανταστείτε τα παιδιά να συζητούν σε ομάδες για το πώς θα περιέγραφαν το άτομο που βρίσκεται πίσω από τον τίτλο «ηγέτης κράτους». Φανταστείτε τα να συζητούν μεταξύ τους τι σκέφτονται όταν ένα αγόρι εκδηλώνει δημόσια τη στοργή του. Φανταστείτε τα να συζητούν για «αντρικά» και «γυναικεία» επαγγέλματα. Φανταστείτε τα να αναλύουν τη λέξη «γυναικουλίστικα». Φανταστείτε τα αγόρια να μπαίνουν στη θέση ενός κοριτσιού που το ακολουθεί κάποιος σε έναν σκοτεινό δρόμο το βράδυ. Φανταστείτε έναν κόσμο με μηδενική ανοχή στη βία. Φανταστείτε τα παιδιά να ανακαλύπτουν τα δεδομένα για τις ανισότητες και να προδιαγράφουν έναν κόσμο δίκαιο για όλα τα άτομα, ανεξαρτήτως φύλου. «Έλα στη θέση μου!» είναι ο τίτλος του νέου εκπαιδευτικού προγράμματος του Ιδρύματος Λαμπράκη, το οποίο καλεί καθεμία και καθέναν να μπει στη θέση της/του άλλης/ου, να την/τον καταλάβει και να την/τον σεβαστεί. Αν μπορέσατε να φανταστείτε όλα τα παραπάνω, τότε μπορείτε να εφαρμόσετε το πρόγραμμα αυτό στην τάξη σας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Έλα στη θέση μου!» αποτελεί μια εγκεκριμένη από το Υπουργείο Παιδείας πρόταση προσέγγισης βασικών ζητημάτων που συνδέονται με τις ανισότητες φύλου[1] στην Ελλάδα, με στόχο να ενημερώσει και ευαισθητοποιήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και υλοποιείται βάσει εκπαιδευτικού υλικού σε μορφή οδηγού προς τον/την εκπαιδευτικό, το οποίο περιλαμβάνει φύλλα εργασίας για τις/τους μαθήτριες/τες. Η εφαρμογή του εξελίσσεται μέσα σε 14 διδακτικές ώρες. Μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο των εργαστηρίων δεξιοτήτων ή/και ως πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων ή σε όποιο άλλο πλαίσιο μπορεί ο/η εκπαιδευτικός να εξασφαλίζει ωφέλιμο χρόνο.

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να το υλοποιήσουν μπορούν να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους σε αυτή τη φόρμα, ώστε να λάβουν τον οδηγό σε ψηφιακή μορφή και εφόσον το επιθυμούν να συμμετάσχουν σε επιμόρφωση διάρκειας 1,5  ώρας η οποία θα γίνει εξ αποστάσεως τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 στις 5.30 το απόγευμα.

Τo υλικό αυτό δημιουργήθηκε ως μέρος του έργου WOMENTORS, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Ίδρυμα Λαμπράκη και εταίρο την Αποστολή Άνθρωπος. Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους €12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr

Βιβή Ανθοπούλου


[1] Η χρήση του «φύλου» σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα γίνεται με τη βιολογική έννοια της λέξης, καθώς στοχεύει στην παρουσίαση των υφιστάμενων ανισοτήτων σε βάρος των γυναικών.