Επιλογή Σελίδας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς, την 9 Δεκεμβρίου, καλούνται εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού, Γυμνασίων και Λυκείων, να εξοικειωθούν με θέματα διαφθοράς και ακεραιότητας.

Στο πλαίσιο της δράσης, η οποία λαμβάνει χώρα εντός του σχολικού ωραρίου και έως δύο (2) διδακτικές ώρες, οι μαθητές/τριες σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς μπορούν να προβληματιστούν και να διερευνήσουν την εμφάνιση και τις συνέπειες των φαινομένων διαφθοράς για το δημόσιο συμφέρον και την ευημερία της κοινωνίας, ή και να προσδιορίσουν τις εκφάνσεις της ακεραιότητας σε προσωπικό, τοπικό και δημόσιο επίπεδο ανάλογα με την ηλικιακή τους ομάδα.

Για τον σκοπό αυτό, σχετικό εκπαιδευτικό υλικό είναι αναρτημένο στους ιστότοπους του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας από όπου μπορούν οι εκπαιδευτικοί να επιλέξουν συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση ή να σχεδιάσουν τη δική τους. Το υλικό αυτό είναι προϊόν της συνεργασίας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας  με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα. 

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης και με την αξιοποίηση της προτεινόμενης εργαλειοθήκης, η οποία περιλαμβάνει διαδραστικό και καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό, επιδιώκεται η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα ακεραιότητας, διαφάνειας και καταπολέμησης της διαφθοράς μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων διάχυσης των εννοιών αυτών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Πηγή: ΥΠΑΙΘ