Επιλογή Σελίδας

Tο αριθμ. 171161/Ε3/28-12-2021 έγγραφο, με το οποίο σας διαβιβάζουμε το από 27-12-2021 Δελτίο Τύπου του ΙΕΠ, που ανακοινώνει ότι από την Τρίτη 04 Ιανουαρίου και ώρα 13:00, μέχρι και τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου και ώρα 13:00 θα είναι ξανά ανοικτό το μητρώο του ΙΕΠ για υποβολή αίτησης συμμετοχής στην εξ’ αποστάσεως ασύγχρονη επιμόρφωση των ΣΕΕ και των εκπαιδευτικών ΠΕ06 και ΠΕ60 που υπηρετούν σε δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία και για κάποιο λόγο δεν εγγράφηκαν κατά τις  προηγούμενες περιόδους

Tο ΔΤ σε μορφή pdf

Πηγή: ΥΠΑΙΘ