Επιλογή Σελίδας
Hercules

Τίτλος προγράμματος: Ηρακλής. Ένας ήρωας γεννιέται στη Θήβα

Ηλικία παιδιών: Δημοτικό, Γυμνάσιο

Χώρος διεξαγωγής: Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας

Διάρκεια προγράμματος: 2 ώρες (10.00- 12.00)

Αριθμός παιδιών: 25 (μέγιστος ανά ομάδα)

Ημερομηνίες διεξαγωγής: κάθε Πέμπτη. Απαραίτητη η προσυνεννόηση.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 226208 80945 email: efavio@culture.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διδαχή μέσα από την αφήγηση ενός μεγάλου μύθου.

Εξοικείωση των παιδιών με τις παραστάσεις των αγγείων, τα γλυπτά και τα ειδώλια, τα οποία απεικονίζουν τον ήρωα.

Αναγνώριση και συλλογή πληροφοριών για τη ζωή του ήρωα Ηρακλή μέσα από τα αρχαιολογικά ευρήματα.

Ανάπτυξη των δημιουργικών τους ικανοτήτων.

Μάθηση μέσα από το παιχνίδι.

Συλλογικότητα και συνεργασία μέσα από την εργασία σε ομάδες.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γνωριμία με τα παιδιά

Παρουσίαση της ζωής του ήρωα μέσα από τα αρχαιολογικά ευρήματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Θηβών. Μέσα από τις απεικονίσεις του ήρωα από βοιωτικά κυρίως έργα (κεραμική, πλαστική, μεταλλοτεχνία) θα αναγνωριστούν οι διάφορες φάσεις της ζωής του ήρωα και με βάση το μύθο του Ηρακλή θα αποκαλυφθεί η τέχνη και η αξία του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τα παιδιά, με συζήτηση και ερωτήσεις.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και δημιουργούν poster με θέμα τη ζωή και τα κατορθώματα του ήρωα Ηρακλή.  Μετά την ολοκλήρωση των poster και την ανάρτησή τους σε panel, η κάθε ομάδα θα επιλέξει έναν αφηγητή, ο/η οποίος/α θα παρουσιάσει στο σύνολο των παιδιών το έργο της ομάδας και το περιεχόμενο της ιστορίας που δημιούργησαν. Μετά την παρουσίαση θα υπάρξει φωτογράφηση της κάθε ομάδας μαζί με το έργο τους.

Αξιολόγηση, εντυπώσεις και συμπεράσματα

Ο εκπαιδευτικός που συνοδεύει τα παιδιά που θα συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συμπληρώσει ένα δελτίο αξιολόγησης του προγράμματος.

Παράλληλα τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν μαζί μας τις εντυπώσεις τους από το πρόγραμμα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Παρουσίαση φυλλαδίου με εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Πηγή: Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών