Επιλογή Σελίδας

Προθεσμία υποβολής αίτησης: 3 Μαρτίου 2022

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών προσφέρει 2 ερευνητικές υποτροφίες σε μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) από τις βαθμίδες λέκτορος ή επίκουρου/ης καθηγητή/τριας, καθώς και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), που κατέχει διδακτορικό τίτλο, από τις σχολές Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών των Ελληνικών Πανεπιστημίων, για συμμετοχή στις εργασίες του Θερινού Προγράμματος του Harvard στην Ελλάδα. Για το καλοκαίρι του 2022, αυτό το πρόγραμμα, διάρκειας 5 εβδομάδων, θα πραγματοποιηθεί στην Ολυμπία και το Ναύπλιο με θεματική «Μετανάστευση και Σύνορα: Επανεξετάζοντας την Κινητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και πέρα από αυτήν». Στο πλαίσιο της ερευνητικής τους υποτροφίας οι δύο ερευνητές/τριες θα κληθούν να παρουσιάσουν την έρευνά τους στην κοινότητα του θερινού προγράμματος.

Η υποτροφία περιλαμβάνει διορισμό διάρκειας ενός έτους ως CHS Visiting Scholar in Comparative Cultural Studies, ξεκινώντας την 1η Ιουνίου 2022, πρόσβαση για ένα έτος στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων του Πανεπιστημίου Harvard, παραμονή για μία εβδομάδα στην Ολυμπία ή στο Ναύπλιο κατά τις ημερομηνίες του καλοκαιρινού προγράμματος, οικονομική υποστήριξη έως 1500€ για τις ανάγκες της έρευνάς τους και πρόσκληση να παρουσιάσουν την έρευνά τους σε ιστοσελίδες του ΚΕΣ.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα «Ερευνητικές Υποτροφίες στις Συγκριτικές Πολιτισμικές Σπουδές» για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τη διαδικασία αίτησης.

Πηγή: Center for Hellenic Studies in Greece, Harvard University