Επιλογή Σελίδας

O  έβδομος κύκλος του Φοιτητικού Διαγωνισμού για την ΕΚΕ «Νίκος Αναλυτής» του CSR HELLAS έχει επίκεντρο τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 13 (ΣΒΑ#13) που αφορά στη δράση για το κλίμα. Με προθεσμία υποβολής των εργασιών, την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022, ο 7ος κύκλος του Φοιτητικού Διαγωνισμού θα εστιάσει σε μία μόνο από τις διαστάσεις, τον κοινωνικό αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής, καλώντας τις συμμετέχουσες φοιτητικές ομάδες στην ανάδειξη πιθανών λύσεων και προτάσεων όσον αφορά στην αντιμετώπιση και το μετριασμό των κοινωνικών συνεπειών της.

Η Μ. Αλεξίου, Πρόεδρος του CSR HELLAS τόνισε σχετικά: «Η Ελλάδα, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή των ΣΒΑ στην προαγωγή, μεταξύ άλλων, της κοινωνικής ευημερίας, την οικονομική ανάκαμψη και τη δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, υπολείπεται σημαντικά σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, σημειώνοντας κατά μέσο όρο χαμηλότερες επιδόσεις από την ΕΕ για 16 από τους 17 στόχους. Το CSR HELLAS, αναγνωρίζοντας πως απαιτείται επιτάχυνση των κοινών προσπαθειών για την επίτευξη των στόχων μέχρι το 2030, φιλοδοξεί μέσα από τον Φοιτητικό Διαγωνισμό για την ΕΚΕ «Νίκος Αναλυτής», που πραγματοποιείται φέτος για 7η φορά, να αναδείξει καινοτόμες προτάσεις της φοιτητικής κοινότητας προς αυτήν την κατεύθυνση, ιδιαίτερα σε μία χρονιά που αναγνωρίζεται από την ΕΕ ως έτος νεολαίας. Η ίδια η ΕΕ δίνει σε αυτό το έτος έμφαση στη συμβολή των νεών ανθρώπων στην επίλυση προβλημάτων και την ανάδειξη προβληματισμών γύρω από τα θέματα της κλιματικής αλλαγής.»

Επίκεντρο του φετινού διαγωνισμού θα αποτελέσει ο ΣΒΑ#13 που αφορά στη δράση για το κλίμα, δεδομένου ότι αναμφισβήτητα, η κλιματική αλλαγή αποτελεί επείγουσα απειλή για τον πλανήτη μας και ο αντίκτυπός της στην επίτευξη των άλλων στόχων είναι κρίσιμος.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται από το 2014, στη μνήμη της εμβληματικής προσωπικότητας του Νίκου Αναλυτή, πρώτου προέδρου του Δικτύου και ενός εκ των 20 ιδρυτών του ευρωπαϊκού επιχειρηματικού δικτύου “European Business Network for Social Cohesion” που μετεξελίχθηκε στον οργανισμό CSR Europe. Κάθε χρόνο, οι διοργανωτές του διαγωνισμού σε συνεργασία με εκπροσώπους της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας, επιλέγουν ένα θέμα που συνδέεται με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs/ΣΒΑ) ενώ για τη συμμετοχή τους σε αυτόν οι φοιτητές συγκροτούν και συνεργάζονται σε ομάδες των 3-4 ατόμων. Συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός απευθύνεται σε ομάδες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων από όλα τα Ελληνικά πανεπιστήμια, μεβασική προϋπόθεση  οι φοιτητές/-τριες να βρίσκονταν στο δεύτερο έτος των σπουδών τους και άνω.

Για πρώτη φορά, κατά την 7η υλοποίηση του διαγωνισμού, οι εργασίες των νέων θα αποκτήσουν μία πιο διαδραστική διάσταση, αποτελούμενες από:

Α. μία γραπτή εργασία ανάπτυξης του θέματος και εμπεριστατωμένων προτάσεων, όπως κάθε χρόνο.

Β. μία αφίσα σύνοψης των συμπερασμάτων και προτάσεων της εργασίας, προσφέροντας μία γραφική προσέγγιση για την παρουσίαση της εργασίας. Οι αφίσες θα προβληθούν σε ειδική εκδήλωση τον Μάιο 2022, δίνοντας τη δυνατότητα διάδρασης και συζήτησης μεταξύ φοιτητών και αξιολογητών για το περιεχόμενο των εργασιών (οδηγίες σχετικά με τη δημιουργία αφίσας παρακάτω).

Όπως και στην 6η υλοποίηση, τα βραβεία του διαγωνισμού θα σχετίζονται άμεσα με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των νέων και των ευκαιριών ένταξής τους στον χώρο εργασίας, μέσω:

•    ευκαιριών απασχόλησης σε εταιρία-μέλος του CSR HELLAS σε θέση αμειβόμενης πρακτικής άσκησης,

•    παροχής εξοπλισμού που ενισχύει τις δυνατότητες εκπαίδευσης των νέων στο νέο πλαίσιο εξ’ αποστάσεως μάθησης,

•    άλλων βραβείων που θα ανακοινωθούν σύντομα.

Πηγή: ΟΠΑ