Επιλογή Σελίδας

Η συν-ένωσις θα χορηγήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, δέκα (10) υποτροφίες  ύψους 15.000 ευρώ εκάστη, μεταπτυχιακών σπουδών προ διδακτορικού επιπέδου & πλήρους μονοετούς φοίτησης, για σπουδές σε πανεπιστήμια εντός και εκτός Ελλάδος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά μέχρι και τις 30/04/2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση scholarships[at]syn-enosis[dot]gr με την ένδειξη υποτροφίες 2022-2023 και για πληροφορίες μπορούν να καλούν στο 210 4291300-1.

Πηγή: ΕΚΠΑ