Επιλογή Σελίδας

Το ψηφιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Διδακτική της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου εγκαινιάζει κύκλο διαλέξεων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Οι διαλέξεις στοχεύουν στην ανταλλαγή ιδεών, στη διασύνδεση διεπιστημονικών ερευνών με προσκεκλημένους έλληνες και ξένους διακεκριμένους παγκοσμίως ομιλητές, που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της διάδοσης και της διδασκαλίας γλωσσών και πολιτισμών. Είναι ανοικτές στους φοιτητές όχι μόνο του Πρoγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Διδακτική της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας, αλλά και στους φοιτητές όλων των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ, όπως και σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και στο ευρύ κοινό.

Οι διαλέξεις θα διεξάγονται διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Webex στο σύνδεσμο: https://hou.webex.com/hou/j.php?MTID=m9c797d1b99192f61874a8ce9d92c4fb7  

Η πρώτη διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022 στις 17:00. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πηγή: ΕΑΠ