Επιλογή Σελίδας

Εγκρίθηκε από το ΙΕΠ ο Μαθητικός Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής με τίτλο «6th Aegean Robotics Competition 2022», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας για το σχολικό έτος 2021-2022.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί αποκλειστικά με χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων, μέσω της πλατφόρμας zoom, στις 9 και 10 Απριλίου 2022, ενώ δεν υπάρχει περιορισμός στη χρήση υλικού καθώς και στην πλατφόρμα κατασκευής της ρομποτικής συσκευής. Οι συμμετέχουσες μαθητικές ομάδες μπορούν να διαγωνιστούν με δοκιμασία που θα επιλέξουν ανάμεσα σε δύο προτεινόμενες ή να επιλέξουν την Ελεύθερη Παρουσίαση/Free Style με θέμα της επιλογής τους. Οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους συμπληρώνοντας διαδικτυακή φόρμα google στον σύνδεσμο https://forms.gle/3yoFGWNV5651fnrZA , μέχρι τις 2 Απριλίου 2022, ώρα 23:59.

Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 και σύμφωνα με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:

  1. Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να μεριμνήσουν για την έγκαιρη ενημέρωση των σχολείων της αρμοδιότητάς τους σε ό,τι αφορά στο Διαγωνισμό.
  2. Η συμμετοχή μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών να είναι προαιρετική.
  3. Η προετοιμασία των μαθητών/τριών για τον Διαγωνισμό να γίνει εκτός σχολικού ωραρίου.
  4. Οι γονείς/κηδεμόνες να ενημερωθούν για τον σκοπό του διαγωνισμού και τις διαδικασίες του και η συμμετοχή των μαθητών/τριών να πραγματοποιηθεί μόνο με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
  5. Οι εκπαιδευτικοί που θα συντονίσουν τις μαθητικές ομάδες των σχολείων να μεριμνήσουν για τη συγκέντρωση των ενυπόγραφων δηλώσεων συγκατάθεσης των γονέων/κηδεμόνων.
  6. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού να μην υπάρξει ηχογράφηση, ή οποιαδήποτε άλλη ηχητική καταγραφή των συμμετεχόντων.
  7. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η φωτογράφιση των μαθητών/τριών.
  8. Να μην υπάρξει οικονομική επιβάρυνση για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Τυχόν μετακινήσεις μαθητών/τριών για τις ανάγκες των διαγωνισμού να πραγματοποιηθούν με ευθύνη και έξοδα των γονέων/κηδεμόνων τους.
  9. Η όλη διενέργεια διαγωνισμού (αξιολόγηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με την αποκλειστική ευθύνη του φορέα διοργάνωσης, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών.
  10. Να δημοσιοποιηθούν στο Ι.Ε.Π. οι απολογισμοί και τα παιδαγωγικά – διδακτικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η προκήρυξη του διαγωνισμού. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού https://icsdweb.aegean.gr/aegeanrbtcs/ .

Τέλος, σημειώνεται ότι η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Πηγή: edu.klimaka.gr