Επιλογή Σελίδας

Οι αιτήσεις με τα αναγραφόμενα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά μέχρι και την Πέμπτη 9/6/2022 στην διεύθυνση του τμήματος Φοιτητικών Θεμάτων και υποτροφιών του Υπουργείου Παιδείας :
foitmer.yp[at]minedu.gov[dot]gr

Προκήρυξη

Πηγή: ΕΚΠΑ