Επιλογή Σελίδας

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος Σοφοκλέους Αχιλλοπούλου, καλεί τους ενδιαφερόμενους που κατάγονται μόνο από τα χωριά του Πηλίου να υποβάλλουν στο Ίδρυμα αίτηση μετά των σχετικών δικαιολογητικών, για τη χορήγηση συνολικά δώδεκα (12) υποτροφιών, οι οποίες είναι αναλυτικά τρεις (3) για Βασικές σπουδές και εννιά (9) για Μεταπτυχιακές
σπουδές. Οι παραπάνω υποτροφίες δίνονται για σπουδές αποκλειστικά στην Αλλοδαπή (δεν αφορά σπουδές εξ αποστάσεως, e-learning κλπ) σε αποφοίτους Λυκείου και πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, για το Πανεπιστημιακό έτος 2022-2023.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022 (ημερομηνία ταχυδρομείου).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο Ίδρυμα με την κ. Μαρίζα Μούστου, Τηλ.: 210-3838577 ή να επισκεφτούν την επίσημη σελίδα του Ιδρύματος www.safoundation.gr (στην οποία υπάρχουν και δείγματα όλων των δικαιολογητικών).

Πηγή: Ίδρυμα Σοφοκλέους Αχιλλοπούλου