Επιλογή Σελίδας

Η AEGEAN ανακοινώνει την έναρξη νέου Προγράμματος Υποτροφιών για την εκπαίδευση 40 Μηχανικών Αεροσκαφών σε συνεργασία με το Olympic Air Maintenance Training Organization. 

Το Πρόγραμμα αφορά στην πραγματοποίηση σπουδών πλήρους φοίτησης 2 ετών με την κάλυψη του 50% των διδάκτρων από την AEGEAN.

Παράλληλα με το πέρας των 24 μηνών των σπουδών τους, οι τρεις υπότροφοι που θα αριστεύσουν θα επιβραβευτούν – ανάλογα με τη σειρά βαθμολογίας τους – με επιστροφή 100%, 75% και 50% αντίστοιχα στη συμμετοχή τους στα δίδακτρα. 

Για το Πρόγραμμα θα επιλεγούν 40 υποψήφιοι φοιτητές Μηχανικοί Αεροσκαφών, σύμφωνα με τους ισχύοντες αναλυτικούς Όρους και Προϋποθέσεις συμμετοχής.

Βασικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή είναι οι υποψήφιοι/ες:
1. Να είναι τουλάχιστον κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου ή αντίστοιχου τίτλου της χώρας προέλευσης.
2. Να γνωρίζουν άριστα την ελληνική και να έχουν γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον B2.

Απαραίτητες επιπλέον ειδικές προϋποθέσεις για την επιλογή και κατάταξη των υποψηφίων λόγω του αντικειμένου του Προγράμματος:

3. Επιτυχής εξέταση αξιολόγησης δεξιοτήτων υποψηφίου μηχανικού (Aptitude Test).
4. Επιτυχής αξιολόγηση του συνολικού προφίλ και της προσωπικότητας μέσω προφορικής συνέντευξης.

Πριν την κατάθεση της αίτησής τους, οι υποψήφιοι θα πρέπει να ελέγξουν λεπτομερώς όλους τους Όρους και τις Προϋποθέσεις εδώ

Μέσω του Προγράμματος Υποτροφιών, η εταιρία έχει στόχο να συνεισφέρει στην απόκτηση απαραίτητων εφοδίων σε νέους που αγαπούν την αεροπορία και έχουν όνειρο ζωής να εργαστούν στον κλάδο αυτό ως Μηχανικοί Αεροσκαφών. Μετά το πέρας της φοίτησης η AEGEAN προσφέρει εξασφαλισμένη επαγγελματική αποκατάσταση στο σύνολο των 40 φοιτητών. 

Η εκπαίδευση στη Σχολή διαρκεί  2400 ώρες (24 μήνες) και συμπεριλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε αεροσκάφη, εργαστήρια και συνθετικές συσκευές εκπαίδευσης, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, οι φοιτητές λαμβάνουν Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Βασικής Εκπαίδευσης για την έκδοση Επαγγελματικού Πτυχίου Κατηγορίας Β1.1 (Part-66 Aircraft Maintenance License) σε συνδυασμό με την απαιτούμενη προϋπηρεσία που ακολουθεί.

Υποβολή αιτήσεων & Επιλογή υποψηφίων

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων της δεύτερης φάσης στο Πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στις 15 Οκτωβρίου 2022 στις 23:59

Πηγή: AEGEAN